Exercicis Indesign 2017

Introducció

Maquetació (1) i dissenys alternatius

Pàgines mestres i estils de caràcter i paràgraf

Tractament i gestió del color

Tractament del text (1)

Tractament del text (2)

Edició de traçats

Taules i tabulacions

Índex-Taula de contingut (TDC)

Cerques i estils GREP

Gestionar arxius de llibre

Crear pdfs interactius

Publicacions electròniques (EPUB)

Documentació i recursos