Procès de creació i publicació de pàgines web

Obtenir continguts

Text

Imatges

Imatges de contingut

Imatges del disseny: Logo, etc

Creació d’arbre de navegació

Fer un o diversos esbossos (en Illustrator)

Criteris relatius al disseny, maquetació i teoria de la imatge, a tenir en compte:

Legibilidad

Realce

Alineación

Color

El diagrama de Gutenberg

La navaja de Ockham

Los prototipos

La representación icónica

El efecto de superioridad de la imágen

El ciclo de desarrollo

Presentar i aprovar l’estructura i el disseny

Presentar alternatives si no s’aprova

Optimitzar les imatges (en Photoshop o illustrator)

Maquetar (en Dreamweaver)

Crear l’estructura: <table>,<tr>,<td>

Donar atributs als elements html

Insertar el contingut: Text i imatges

Dividir la informació en diferents paràgrafs

Especificar la importància de cada paràgraf (donar format):<h1>,<h2>,<h3>,<p>...

Donar estil: Fer regles CSS

Al contingut

A l’estructura

Crear l’estructura: Insertar <div>

Asignar ID i/o CLASS al <div> (opcional)

Crear regles CSS (opcional)

Si el <div> té més <div> anidats: Insertar nou <div>

Si el <div> té contingut: Insertar contingut (Text i imatges)

Dividir la informació en diferents paràgrafs

Especificar la importància de cada paràgraf (donar format):<h1>,<h2>,<h3>,<p>...

Donar estil: Fer regles CSS

Al contingut

A l’estructura, si no ho hem fet abans (recomanat fer-ho abans)

Procès de creació i publicació de pàgines web

 1. Obtenir continguts
  1. Text
  2. Imatges
   1. Imatges de contingut
   2. Imatges del disseny: Logo, etc
 2. Creació d’arbre de navegació
 3. Fer un o diversos esbossos (en Illustrator)
  1. Criteris relatius al disseny, maquetació i teoria de la imatge, a tenir en compte:
   1. Legibilidad
   2. Realce
   3. Alineación
   4. Color
   5. El diagrama de Gutenberg
   6. La navaja de Ockham
   7. Los prototipos
   8. La representación icónica
   9. El efecto de superioridad de la imágen
   10. El ciclo de desarrollo
 4. Presentar i aprovar l’estructura i el disseny
  1. Presentar alternatives si no s’aprova
 5. Optimitzar les imatges (en Photoshop o illustrator)
 6. Maquetar (en Dreamweaver)
  1. Crear l’estructura: <table>,<tr>,<td>
   1. Donar atributs als elements html
  2. Insertar el contingut: Text i imatges
   1. Dividir la informació en diferents paràgrafs
   2. Especificar la importància de cada paràgraf (donar format):<h1>,<h2>,<h3>,<p>...
  3. Donar estil: Fer regles CSS
   1. Al contingut
   2. A l’estructura
  4. Crear l’estructura: Insertar <div>
   1. Asignar ID i/o CLASS al <div> (opcional)
   2. Crear regles CSS (opcional)
    1. Si el <div> té més <div> anidats: Insertar nou <div>
   3. Si el <div> té contingut: Insertar contingut (Text i imatges)
    1. Dividir la informació en diferents paràgrafs
    2. Especificar la importància de cada paràgraf (donar format):<h1>,<h2>,<h3>,<p>...
   4. Donar estil: Fer regles CSS
    1. Al contingut
    2. A l’estructura, si no ho hem fet abans (recomanat fer-ho abans)